--- BYK03 เครื่องชั่งครัวเรือน แบบชามอ่าง 5กก/1ก.

            

เครื่องชั่งน้ำหนัก ระบบดิจิตอล SUNFORD BYK03

SUNFORD

BYK03

คุณสมบัติ ชั่งน้ำหนักส่วนผสมอาหาร

หักน้ำหนักภาชนะอัตโนมัติ

จอแสดงผล LCD

อ่างชั่งขนาดใหญ่

ใช้ภาชนะอื่นแทนจานชั่งได้

เตือนเมื่อชั่งน้ำหนักเกินพิกัดหรือแบตเตอรี่ต่ำ

ประหยัดพลังงานอัตโนมัติ

รุ่นประหยัดยอดนิยม

เหมาะสำหรับงานชั่งส่วนผสมอาหาร งานครัว งานเบเกอรี่

พิกัดน้ำหนัก 0.000-5.000 กิโลกรัม (5000 กรัม)

ขั้นความละเอียด 0.001 กิโลกรัม (1 กรัม)

ขนาดอ่างชั่งเส้นผ่านศูนย์กลาง 13 เซนติเมตร

ขนาดตัวเครื่อง 18.0 x 21.5 x 15.5 เซนติเมตร

พลังงานแบตเตอรี่แห้ง Lithium  CR2032 ในชุด

ใช้ชั่งในครัวเรือน ห้ามใช้ชั่งซื้อขาย

รับประกันคุณภาพตามเงื่อนไขของบริษัท
บริการหลังการขายตลอดอายุการใช้งาน ตามเงื่อนไขของบริษัท