--- FES5000 เครื่องชั่งครัวเรือน แบบชามอ่าง 5กก./1ก

SUNFORD FES5000 เครื่องชั่งครัวเรือน แบบชามอ่าง 5กก./1ก
สินค้ารุ่นเก่า หยุดการผลิตแล้วตั้งแต่ปี 2015