ติดต่อเรา

ศูนย์บริการลูกค้าซันฟอร์ด
เลขที่               เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลบางระกำ อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 73130  [แผนที่] 
โทรศัพท์:          03-427-6999 (อัตโนมัติ 4 คู่สาย) แฟ็กซ์: 03-427-6998


สำนักงาน
บริษัท ไทยโกลบอล ธุรกิจพัฒนา จำกัด สำนักงานใหญ่
สำนักงานใหญ่:   เลขที่ 554, 554/1 ถนนเอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150 [แผนที่]
โทรศัพท์:          02-898-7121-4 แฟ็กซ์: 02-898-7133

โรงงาน/ศูนย์กระจายสินค้า/คลังสินค้า
บริษัท ไทยโกลบอล ธุรกิจพัฒนา จำกัด สาขาบางเลน
โรงงาน:            เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลบางระกำ อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 73130  [แผนที่] 
โทรศัพท์:          03-427-6999 (อัตโนมัติ 4 คู่สาย)  แฟ็กซ์: 03-427-6998

 

เวลาทำการ: วันจันทร์ - วันเสาร์  เวลา: 8.30 - 17.00น. (หยุดวันอาทิตย์และวันหยุดราชการ)