ติดต่อเรา

ศูนย์บริการลูกค้าซันฟอร์ด
เลขที่               เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลบางระกำ อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 73130  [แผนที่] 
โทรศัพท์:          03-427-6999 (อัตโนมัติ 4 คู่สาย) แฟ็กซ์: 03-427-6998


สำนักงาน
บริษัท ไทยโกลบอล ธุรกิจพัฒนา จำกัด (สำนักงานใหญ่)
สำนักงานใหญ่:   เลขที่ 554, 554/1 ถนนเอกชัย แขวงคลองบางพราน เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150 [แผนที่]
โทรศัพท์:          
03-427-6999 (อัตโนมัติ 4 คู่สาย)  แฟ็กซ์: 03-427-6998
            
โรงงาน/ศูนย์กระจายสินค้า/คลังสินค้า

บริษัท ไทยโกลบอล ธุรกิจพัฒนา จำกัด สาขาบางเลน
โรงงาน:            เลขที่ 99 หมู่ 9 ตำบลบางระกำ อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 73130  [แผนที่] 
โทรศัพท์:          03-427-6999 (อัตโนมัติ 4 คู่สาย)  แฟ็กซ์: 03-427-6998

 

เวลาทำการ: วันจันทร์ - วันเสาร์  เวลา: 8.30 - 17.00น. (หยุดวันอาทิตย์และวันหยุดราชการ)