งานบริการตลอดอายุการใช้งาน

ซันฟอร์ดทีม เราพร้อมให้บริการคุณตลอดอายุการใช้งาน

คุณสามารถติดต่อซันฟอร์ดทีมได้เสมอ โดยการยิง QR CODE บนสติ๊กเกอร์คำแนะนำการใช้งานใต้ตัวเครื่อง
เราพร้อมให้บริการช่วยเหลือด้านการใช้งาน ความรู้ การบำรุงรักษา ตลอดจนแก้ไขปัญหาและให้คำแนะนำ
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ การเลือกใช้งานอย่างเหมาะกับกับสภาพการทำงานที่แตกต่างกัน

โปรดยิง QR CODE ด้านล่างนี้ หรือยิง QR CODE บนตัวผลิตภัณฑ์ ด้วยโทรศัพท์มือถือของคุณ 
เพื่อให้ซันฟอร์ดทีมได้ดูแลคุณตลอดอายุการใช้งาน