วิธีการติดตั้งเครื่องชั่งพิมพ์ฉลากบาร์โค้ด RLS1100เครื่องชั่งพิมพ์ฉลาก SUNFORD RLS1100 บันทึกสินค้าจำนวน 224 รายการภายในเครื่อง
เพื่อให้คุณได้ทดลองใช้งานตามคลิปสาธิตการใช้งานรวม 5 คลิป

โปรดทดลองใช้งานตามคลิปทุกคลิปจนเข้าใจดีก่อน
แล้วจึงปรับเปลี่ยนรายการสินค้าตามสภาพงานจริง

คุณสามารถปรับเปลี่ยนรายการสินค้าผ่านคอมพิวเตอร์ด้วยซอฟท์แวร์ที่มีให้ในชุด
หรือปรับเปลี่ยนโดยตรงด้วยแป้นพิมพ์บนเครื่องชั่งโดยไม่ใช้คอมพิวเตอร์หากคุณต้องการให้ทางบริษัทช่วยบันทึกรายการสินค้าลงในเครื่องชั่งเพื่อพร้อมใช้งานทันที 

1. โปรดดาวน์โหลดไฟล์ตารางเตรียมข้อมูลสินค้า ด้านล่างนี้
2. รวมรวมข้อมูลสินค้าของท่านใส่ตารางให้ถูกต้องครบถ้วน 
3. ส่งไฟล์ไปยังอีเมล์  mail@sunfordthai.com เพื่อให้          
     ทางบริษัทบันทึกรายการสินค้าลงในเครื่องชั่งก่อนการจัดส่ง