วิธีติดตั้งเครื่องชั่งพิมพ์ฉลากบาร์โค้ด RLS1100เครื่องชั่งพิมพ์ฉลาก SUNFORD RLS1100 บันทึกสินค้าจำนวน 224 รายการภายในเครื่อง
เพื่อให้คุณได้ทดลองใช้งานตามคลิปสาธิตการใช้งานรวม 5 คลิป

โปรดทดลองใช้งานตามคลิปทุกคลิปจนเข้าใจดีก่อน
แล้วจึงปรับเปลี่ยนรายการสินค้าตามสภาพงานจริง

คุณสามารถปรับเปลี่ยนรายการสินค้าผ่านคอมพิวเตอร์ด้วยซอฟท์แวร์ที่มีให้ในชุด
หรือปรับเปลี่ยนโดยตรงด้วยแป้นพิมพ์บนเครื่องชั่งโดยไม่ใช้คอมพิวเตอร์หากคุณต้องการให้ทางบริษัทช่วยบันทึกรายการสินค้าลงในเครื่องชั่งเพื่อพร้อมใช้งานทันที 

1. โปรดดาวน์โหลดไฟล์ตารางเตรียมข้อมูลสินค้า ด้านล่างนี้
2. รวมรวมข้อมูลสินค้าของท่านใส่ตารางให้ถูกต้องครบถ้วน 
3. หากต้องการออกแบบภาพพื้นหลังสติ๊กเกอร์เอง
โปรดดาวน์โหลดไฟล์กรอบภาพพื้นหลังและออกแบบตามต้องการ
บันทึกไฟล์ภาพในรูปแบบ ไฟล์ .bmp เท่านั้น
4
. ส่งไฟล์ไปยังอีเมล์  mail@sunfordthai.com เพื่อให้          
ทางบริษัทบันทึกรายการสินค้าและแบบสติ๊กเกอร์ลงในเครื่องชั่งก่อนการจัดส่ง

ดาวน์โหลดไฟล์ตารางสินค้า
เพื่อให้เรา ช่วยบันทึกรายการสินค้าลงเครื่องชั่ง
เพื่อพร้อมใช้งานได้ทันที

ดาวน์โหลดไฟล์ภาพพื้นหลังสติ๊กเกอร์
หากต้องการออกแบบพื้นหลังสติ๊กเกอร์ด้วยตนเอง

คลิ๊กเลือกไฟล์ด้านล่างนี้