วิธีเชื่อมต่อระบบแฟลชโฮม TCS-AW31

     การเชื่อมต่อระบบแฟลชโฮมครั้งแรก     
มี 4 ขั้นตอน (ห้ามทำข้ามขั้นตอน) ดังนี้

ขั้นตอน 1: เสียบสายสัญญาณ RS232-USB เชื่อมต่อระหว่างเครื่องชั่งกับคอมพิวเตอร์ ห้ามเปิดสวิทเครื่องชั่ง

                  ข้อสังเกต:
                  1.1 ถ้าคอมพิวเตอร์มี Driver ของสายสัญญาณ พร้อมทำงานได้
                  เมื่อเสียบสายที่พอร์ท USB จะมีเสียง ดึ่ง..ดึง..ดึ๊ง... ดังขึ้น
                  ไปที่ขั้นตอนที่ 2 ได้ทันที

                  1.2 ถ้าคอมพิวเตอร์ไม่มี Driver ของสายสัญญาณ
                   เมื่อเสียบสาย USB แล้วจะเงียบ (ไม่มีเสียง ดึ่ง..ดึง..ดึ๊ง..)
                                               
                                  ในกรณีที่สั่งซื้อสายสัญญาณ RS232-USB จากซันฟอร์ด สามารถดาวน์โหลด Driver UNITEK Y-105 ได้จากลิ้งค์นี้
                                 https://drive.google.com/drive/folders/1zfjBfI0ZLhj0-CN6Uf7eGjS_TSlA-wJl?usp=sharing


                                  หากสั่งซื้อสายสัญญาณจากแหล่งอื่น กรุณาดาวน์โหลด Driver จากเวบไซต์ของผู้ผลิตสายสัญญาณของคุณ


ขั้นตอน 2: เปิดโปรแกรมแฟลชโฮม เข้าสู่ระบบตามปกติ 

ขั้นตอน 3: ที่หน้าจอปฏิบัติการ ด้านบน จะมีเมนู "เครื่องชั่งพอร์ต" และหมายเลขพอร์ตที่จะเชื่อมต่อกับเครื่องชั่ง (เริ่มต้นด้วยพอร์ท COM1) 
                 ให้เลือก พอร์ตที่เครื่องชั่งเชื่อมต่ออยู่ (ซึ่งเป็นพอร์ทอื่นที่ไม่ใช่ COM 1)

ขั้นตอน 4: ให้เปิดสวิทเครื่องชั่ง ทำการชั่งและส่งข้อมูลสู่คอมพิวเตอร์

============================================================================


     การเชื่อมต่อระบบแฟลชโฮมครั้งถัดไป     
สำหรับการทำงานบนคอมพิวเตอร์เดิมที่เชื่อมต่อสายสัญญาณและใช้งานมาก่อนแล้ว
ทำเพียง 2 ขั้นตอน (ห้ามทำข้ามขั้นตอน) ดังนี้


ขั้นตอน 1: ห้ามเปิดสวิทเครื่องชั่งในขั้นตอนนี้ เปิดโปรแกรมแฟลชโฮม เข้าสู่ระบบตามปกติ
ขั้นตอน 2: เข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว เปิดสวิทเครื่องชั่ง พร้อมทำงานได้ทันที่


============================================================================


     รูปแบบการส่งข้อมูล     

เมื่อวางวัตถุบนจานชั่ง และน้ำหนักที่ปรากฏบนจอแสดงผลคงที่แล้ว
เครื่องชั่งจะส่งข้อมูลน้ำหนักไปยังช่องน้ำหนักพัสดุของโปรแกรมแฟลชโฮมบนคอมพิวเตอร์โดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ: เครื่องชั่งจะไม่ส่งน้ำหนักครั้งถัดไป จนกว่าจะนำวัตถุออกจากจานชั่งและน้ำหนักบนจานชั่งเป็นศูนย์