การติดตั้งและปรับโหมดเครื่องชั่งพิมพ์ป้ายราคา JE62ZR