การใช้สกรูป้องกันกระแทกบนเครื่องชั่งแบบแท่น TCS-AW31/TCS-SW31S