การใช้ Odoo กับเครื่องชั่งพิมพ์ฉลากบาร์โค้ด RLS1100