>> SUNFORD POS SmartRetail - ระบบ POS เพื่อการจัดการร้านค้าปลีก

SUNFORD SmartRetail POS

โปรแกรมจัดการการขายเต็มรูปแบบ เพื่อจัดการร้านค้าปลีกทุกประเภท

ไม่ว่าจะเป็น ร้านค้าปลีก ค้าส่ง จนถึงธุรกิจ SME 
ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ลดขั้นตอน สร้างมาตรฐาน
ยกระดับการบริการให้ทุกธุรกิจไทย ในราคาสบายกระเป๋า

ด้วยฟังก์ชั่นการทำงานที่ง่าย และครบทุกความต้องการ ประกอบด้วย 

- การบันทึกรายการขายเงินสด
- การบันทึกรายการขายเงินโอน บัตรเครดิต และเงินเชื่อ

- การรับชำระลูกหนี้เงินเชื่อ
- การออกใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ

- การออกใบกำกับภาษีอย่างย่อ
- การพักบิลเพื่อรับลูกค้าหลายรายในช่วงเวลาเดียวกัน
- การจัดระบบลูกค้าสมาชิก

- การจัดการระดับราคาขายสินค้าปลีก-ส่ง-ราคาพิเศษ เพื่อกลุ่มลูกค้าประเภทต่างๆ
- การจัดรายการโปรโมชั่นส่งเสริมการขาย แบบส่วนลดตามวันที่และช่วงเวลา
- การจัดรายการโปรโมชั่นสะสมแต้ม และโปรโมชั่นของแถม 
- การจัดระบบพนักงานขายทำงานเป็นกะ และสามารถสรุปจำนวนเงินสดสะสมในกะเพื่อส่งมอบต่อกะถัดไป
- การจัดหมวดหมู่สินค้า เพื่อความเป็นระเบียบและสะดวกต่อการจัดการขาย
- การรับเข้าและเบิกออกสต็อคสินค้า
- การตรวจสอบระดับสินค้าคงเหลือ
- การแจ้งเตือนระดับสต็อคสินค้า ว่าสูงหรือต่ำกว่าระดับที่กำหนด เพื่อให้การสั่งซื้อสินค้าเป็นไปได้อย่างเหมาะสม
- การสร้างแบบและสั่งพิมพ์สติ๊กเกอร์บาร์โค้ดเพื่อใช้กับสินค้าภายในกิจการ
- การกำหนดระดับการเข้าถึงเมนูการทำงานตามระดับการบริหารงานภายในองค์กร
- รายงานยอดขายรายวัน
- รายงานผลกำไรขาดทุน
- รายงานสต็อคสินค้า
- รายงานยอดขายตามกะพนักงานขาย

SUNFORD Connect POS SmartRetail(R)
เชื่อมต่อกับข้อมูลกับเครื่องชั่งดิจิตอล SUNFORD ได้โดยตรง 
ชั่งน้ำหนักคิดค่าสินค้าทันที

สะดวก รวดเร็ว ด้วยการใช้บาร์โค้ด คิวอาร์โค้ด หรือแบบต่อสายตรง
ไม่ต้องสแกนบาร์โค้ด ตามคุณสมบัติของเครื่องชั่งในรุ่นที่เลือกใช้ 

ดาวน์โหลดเพื่อขอรับโปรแกรม SUNFORD POS SmartRetail

เพื่อทดลองใช้งานได้ฟรี ตามลำดับคำแนะนำด้านล่างนี้