ข้อควรทราบเกี่ยวกับการชาร์จแบตเตอรี่

ข้อควรทราบเกี่ยวกับการชาร์จแบตเตอรี่
1.   ชาร์จอย่างไรให้แบตเตอรี่มีอายุใช้งานยาวนาน
>> ชาร์จเมื่อพลังงานแบตเตอรี่ต่ำเท่านั้น และชาร์จให้เต็มทุกครั้ง
>> ใช้ปลั๊กอะแด๊ปเตอร์ที่ตรงตามรุ่นเท่านั้น (สแกนคิวอาร์โค้ดบนตัวเครื่องเพื่อสั่งซื้อปลั๊กที่ถูกต้องได้)
2. แบตเตอรี่ 1 ก้อน มีอายุใช้งานนานเท่าไร
>> อายุการใช้งานแบตเตอรี่ 2 ปีครึ่ง ถึง 3 ปี เมื่อชาร์จอย่างถูกวิธี

>> หากแบตเตอรี่เสื่อมสภาพไม่สามารถเก็บพลังงานได้
>> แบตเตอรี่เสื่อมสภาพแล้ว เปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่ได้ (สแกนคิวอาร์โค้ดบนตัวเครื่องเพื่อสั่งซื้อแบตเตอรี่ได้)
3. ชาร์จ 1 ครั้ง ใช้เวลาชาร์จนานเท่าไร
>> ระยะเวลาชาร์จแบตเตอรี่ Lead-acid: ชาร์จนาน 4 ชั่วโมง พลังงานจะเต็ม

>> ระยะเวลาชาร์จแบตเตอรี่ Lithium Polymer: ชาร์จนาน 6 ชั่วโมง พลังงานจะเต็ม
>> เพื่อความสะดวก จะเสียบปลั๊กอะแด๊ปเตอร์ชาร์จในเวลาเย็น แล้วถอดปลั๊กออกในเวลาเช้าก็ได้เช่นกัน
4. ชาร์จ 1 ครั้ง จะใช้งานได้นานเท่าไร
>> ระยะเวลาจ่ายไฟต่อเนื่องต่อรอบการชาร์จ: 200 ชั่วโมง สำหรับเครื่องชั่งชนิดจอ LCD

>> ระยะเวลาจ่ายไฟต่อเนื่องต่อรอบการชาร์จ: 150 ชั่วโมง สำหรับเครื่องชั่งชนิดจอ LED
>> ระยะเวลาจ่ายไฟต่อรอบต่อรอบการชาร์จจะลดลงตามอายุการใช้งาน
 
คำถามพบบ่อย
 
แบตเตอรี่เสื่อม อาการเป็นอย่างไร?
>> แบตเตอรี่มีอายุใช้งาน 2 ปีครึ่งถึง 3 ปีขึ้นไป
>> แจ้งหมายเลขทะเบียนตราครุฑบนตัวเครื่อง เพื่อให้แอดมินช่วยประเมินอายุแบตเตอรี่ได้
>> ชาร์จแล้วระดับพลังงานไม่เพิ่มขึ้น ถอดปลั๊กแล้วแถบระดับพลังงานลดลงทันที
>> อาจมีเสียง ตี๊ด.... สลับเงียบ... เป็นการเตือนแรงดันไฟฟ้าต่ำ ไม่เพียงพอต่อการเริ่มทำงาน
>> กรณีแบตเตอรี่หมดเสื่อมโดยสิ้นเชิง อาจจะไม่มีเสียง
ตี๊ด.... สลับเงียบ... อีกต่อไป
เสียบปลั๊กอะแด๊ปเตอร์ชาร์จค้างไว้ตลอดเวลา ได้หรือไม่?
>> ไม่ควรอย่างยิ่ง การเสียบปลั๊กค้างตลอดเวลาเป็นสาเหตุให้แบตเตอรี่เสื่อมสภาพได้โดยตรง
>> แบตเตอรี่จะใช้งานได้เพียงไม่เกิน 10-12 เดือนก็จะเสื่อมสภาพ

หากไม่ใช้งานเป็นเวลานาน แบตเตอรี่จะเสียหรือไม่?
>> แบตเตอรี่เสื่อมสภาพได้หากเก็บไว้เป็นเวลานานโดยไม่ได้รับการชาร์จ
>> หากไม่ใช้งานเป็นเวลานาน จำเป็นต้องนำมาชาร์จอย่างน้อยทุกๆ 3 เดือน