>> เครื่องพิมพ์

เลือกพิมพ์ข้อมูล

วันที่ - เวลา 
น้ำหนักสุทธิ - น้ำหนักรวม - น้ำหนักภาชนะ

ข้อความ - เส้นและกรอบ - ภาพและโลโก้

พิมพ์ได้บนวัสดุ

สติ๊กเกอร์ (ป้ายข้อมูลสินค้า)
กระดาษต่อเนื่อง (รายงานน้ำหนักสินค้า)

ออกแบบเองได้
ตามต้องการ

เครื่องพิมพ์ความร้อนชาร์จไฟได้ SUNFORD LP51(Rechargable)
Rechargable Thermal Label & Receipt Printer

คุณภาพงานพิมพ์:
ความเร็วการพิมพ์ 90 มิลลิเมตรต่อวินาที (สูงสุด 120 มิลลิเมตรต่อวินาที)
ความละเอียด 203 dpi (203 จุดต่อนิ้ว)

พื้นที่งานพิมพ์:
พื้นที่งานพิมพ์กว้างสูงสุด 48 มิลลิเมตร


ขนาดกระดาษต่อเนื่อง:
เส้นผ่านศูนย์กลางม้วนกระดาษสูงสุด 86 มิลลิเมตร

หน้ากว้างม้วนกระดาษ 25.4-57 มิลลิเมตร

ขนาดสติ๊กเกอร์:
ความกว้างสูงสุด 53 มิลลิเมตร
ขนาดสติ๊กเกอร์แนะนำ (พร้อมจำหน่าย)
(1) ความสูง 2.0 x กว้าง 5.3 มิลลิเมตร 
(2) ความสูง 3.0 x กว้าง 5.3 มิลลิเมตร

การรับข้อมูลจากเครื่องชั่ง:
Printer Port: RS232
Cable: RS232 (Male & Female)

พอร์ทรับส่งข้อมูลจากคอมพิวเตอร์:
Printer Port: USB Type C
Cable: UBS Type-C to USB Type-A

ขนาดตัวเครื่อง:
มิติของตัวเครื่อง 158 x 114 x 155 มิลลิเมตร

แบตเตอรี่:
Lithium Ion Rechargable Battery #18650 2000mAh 7.4V 14.8Wh

การชาร์จไฟ:
ระยะเวลาชาร์จต่อรอบ 6 ชั่วโมง
ระยะเวลาพิมพ์ต่อรอบ 8 ชั่วโมง
จำนวนฉลากพิมพ์ต่อรอบ 4000 ดวง โดยประมาณ

คำนวณจำนวนฉลากโดยประมาณจาก
ฉลากขนาด 2*5.4 ซม พื้นที่การพิมพ์ 30% ความเข้มการพิมพ์ปกติ
พิมพ์ฉลากทุกๆ 7.5 วินาที เป็นเวลาต่อเนื่อง 8 ชั่วโมง ด้วย
สภาพแบตเตอรี่ใหม่


พลังงาน:

ปลั๊กอะแด๊ปเตอร์ Adapter Input AC200-240V/Output DC5V1000mA (Type C)

========================================================

เครื่องพิมพ์ความร้อน SUNFORD LP50
Thermal Label & Receipt Printer

คุณภาพงานพิมพ์:
ความเร็วการพิมพ์ 90 มิลลิเมตรต่อวินาที (สูงสุด 120 มิลลิเมตรต่อวินาที)
ความละเอียด 203 dpi (203 จุดต่อนิ้ว)

พื้นที่งานพิมพ์:
ความกว้างงานพิมพ์ 48 มิลลิเมตร


ขนาดกระดาษต่อเนื่อง:
เส้นผ่านศูนย์กลางม้วนกระดาษสูงสุด 86 มิลลิเมตร

หน้ากว้างม้วนกระดาษ 25.4-57 มิลลิเมตร

ขนาดสติ๊กเกอร์:
ความกว้างสูงสุด 53 มิลลิเมตร
ขนาดสติ๊กเกอร์แนะนำ (พร้อมจำหน่าย)
(1) ความสูง 2.0 x กว้าง 5.3 มิลลิเมตร 
(2) ความสูง 3.0 x กว้าง 5.3 มิลลิเมตร

การรับข้อมูลจากเครื่องชั่ง:
Printer Port: RS232
Cable: RS232 (Male & Female)

พอร์ทรับส่งข้อมูลจากคอมพิวเตอร์:
Printer Port: USB Type B
Cable: USB Type-B to USB Type-A

ขนาดตัวเครื่อง:
มิติของตัวเครื่อง 112 x 118 x 111 มิลลิเมตร

พลังงาน:
110-240VAC 50/60Hz,1A========================================================

ทำงานร่วมกับเครื่องชั่งและแท่นชั่ง
SUNFORD PCS-FC11, FEH10KS

SUNFORD AW31/SW31/AC31