>> เครื่องพิมพ์

เลือกพิมพ์ข้อมูล

วันที่ - เวลา 
น้ำหนักสุทธิ - น้ำหนักรวม - น้ำหนักภาชนะ

ข้อความ - เส้นและกรอบ - ภาพและโลโก้

พิมพ์ได้บนวัสดุ

สติ๊กเกอร์ (ป้ายข้อมูลสินค้า)
กระดาษต่อเนื่อง (รายงานน้ำหนักสินค้า)

ออกแบบเองได้
ตามต้องการ

เครื่องพิมพ์ความร้อน SUNFORD LP50
Thermal Label & Receipt Printer

ความเร็วการพิมพ์ 90 มิลลิเมตรต่อวินาที

ขนาดกระดาษต่อเนื่อง
เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด 50 มิลลิเมตร

หน้ากว้างสูงสุด 58 มิลลิเมตร

ขนาดสติ๊กเกอร์แนะนำ (พร้อมจำหน่าย คลิ๊กที่นี่)
ความสูง 2.0 x กว้าง 5.2 มิลลิเมตร ไม่มีรอยปรุ
ความสูง 3.0 x กว้าง 5.2 มิลลิเมตร ไม่มีรอยปรุ

พอร์ทรับส่งข้อมูล Serial, USB
ขนาดเครื่องชั่ง 112x188x111 มิลลิเมตร
พลังงาน 110-240VAC 50/60Hz,1A


ทำงานร่วมกับ
เครื่องชั่ง SUNFORD PCS-FC11,POS1100/FEH10KS
แท่นชั่งที่ประกอบอินดิเคเตอร์ SUNFORD AW31/SW31/AC31